BélyegzőStemplex Kft.

Szeretne kedvezőbb árakon bélyegzőt vásárolni? Esetleg érdeklik a bélyegzős fejlesztések? Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként aktuális akciónkról és újdonságainkról!

Bélyegző készítés - Online bélyegzőkészítés, pecsét áruház                                                                                                                              

Általános információk a bélyegző típusokról

Aláírás bélyegző: „Üdvözlőlap szezon” idején egy aláírás bélyegző, nagy segítséget nyújthat a céges levelezésben, hiszen Ön gyorsan és hatékonyan tudja reprodukálni saját szignóját. A bélyegző elkészítéséhez szükségünk van az Ön aláírására, amelyet fekete tollal vetett egy fehér papírra.

Automata bélyegző, azaz önfestékező bélyegző: A hagyományos nyeles pecsétekkel ellentétben, a szöveglemez festékellátását a bélyegző önmagában képes biztosítani. A bélyegző használatához nincs szükség külön festékpárnára, hiszen a bélyegzéshez szükséges festéket a házban található cserélhető festékpárna biztosítja.

Dátumbélyegző: Hagyományos és önfestékező kivitelben is létező, dátumozási feladatok ellátására szolgáló bélyegző. A hagyományos dátum bélyegző külön bélyegzőpárnával, normál és gyorsan száradó festékkel egyaránt használható. Az önfestékező bélyegző modellek kaphatóak műanyagházas és fémvázas kivitelben is. Míg a legtőbb hagyományos bélyegzővel csak dátumot pecsételhetünk, addig az önfestékező bélyegző modell tetszőleges szöveggel is kombinálható.

Dombornyomó, azaz szárazbélyegző: A dombornyomó, avagy szárazbélyegző legfőbb feladata a hitelesítés és a különböző iratok védelme. A szárazbélyegző segítségével készített domborítással leggyakrabban ügyvédi vagy közjegyzői okiraton találkozhatunk, de manapság nem ritka az sem, hogy meghívót, belépőjegyet, oklevelet, számlát, szerződést tesznek vele egyedivé, nehezen másolhatóvá.

Kirakós bélyegző: A kirakós bélyegző működésének lényege, hogy egy csipesz és egy betűkészlet segítségével tetszőleges szöveget rakhatunk ki az erre a célra kialakított speciális nyomófelületre. A kirakós bélyegző szövegét bármikor cserélhetjük, módosíthatjuk.

Mikrocellás bélyegző: A mikrocellás technológiával gyártott bélyegző számos dologban különbözik az önfestékező (automata) bélyegzőtől. Az előfestékezett mikrocellás bélyegzőben nem található cserepárna. A bélyegzőlemez mikrocellákat tartalmazó lézergravírozott gumi, amely speciális festékkel van átitatva. A beépített festéktároló technika folyamatos festék ellátást, így akár 100.000 tiszta lenyomatot tesz lehetővé egy festékezéssel.

Pecsét: A pecsét valójában: sigillum - voltaképpen egy bevésett jelnek, képnek, névnek stb. lenyomata, mely eredetileg csak arra szolgált, hogy egy oklevél bizonyító erot, hitelességet nyerjen. Mi, bélyegzőkészítők nagyon ritkán használjuk a pecsét szót termékeink megnevezésénél, inkább azt mondjuk: bélyegző.

Sorszámozó bélyegző: A sorszámozó bélyegző a sorszám automatikus léptetésére alkalmas.


Hogyan készül a bélyegző? Néhány szó a legelterjedtebb bélyegzőkészítési technikákról:

Bélyegzőkészítés folyékony fotopolimeres technológiával.

Habár az utóbbi években a lézeres megmunkálással történő bélyegzőkészítés egyre inkább elterjedt, a folyékony fotopolimeres technológia még napjainkban is fontos szerepet tölt be a bélyegzőgyártásban. Hiszen a bélyegző szöveglemezek ezzel a módszerrel történő előállítása az Európai Uniós elvárásoknak teljes mértékben megfelel.
A vizes kimosással történő bélyegző szöveglemez gyártás környezetbarát eljárás. A környező országokban pl. Ausztria, Németország a bélyegzőkészítők 70 - 80%-ban még mindig ezt a technológiát használják, szemben a lézeres vagy más gumi szöveglemez gyártással.
A bélyegző készítés során használt folyékony fotopolimer feldolgozatlan állapotban méz állagú és UV - fény hatására polimerizálódik, megszilárdul.
Az elkészíteni kívánt bélyegző szövegét és ábráit grafikus programban szerkesztjük meg, majd lézernyomtatóval egy speciális fóliára kinyomtatjuk.
A bélyegző készítéshez használt fotopolimer feldolgozó berendezések többféle teljesítményben és munkafelületben állnak rendelkezésre a technológiai folyamatok végrehajtására.
A folyékony polimeres bélyegzőkészítő berendezésekben történik a fényérzékeny filmek illetve maga a polimer levilágítása, a felesleges részek kimosása, utókezelése és készre szárítása.

Bélyegzőkészítés lézergravírozással:

A lézertechnológia elterjedése forradalmasította a bélyegzőkészítést. A technológiai folyamatok rendkívüli mértékben leegyszerűsödtek. Egy készre szerkesztett bélyegző szöveglemez elkészítése a fotopolimeres technológiával még egy ügyes, gyakorlott bélyegzőkészítőnek is kb. fél órájába telik. A lézeres eljárással ugyanez a munka csak percek kérdése. Arról nem is beszélve, hogy a lézergép „egyedül” hajtja végre a feladatát, míg a polimeres bélyegzőkészítő gép gyakran igényel emberi beavatkozást a bélyegző szöveglemezek elkészítése során.
A lézergravírozással készített bélyegzőgumik ellenállnak a különböző gyorsan száradó, agresszív bélyegzőfestékeknek is. A lézertechnológia lehetővé teszi különféle kreatív és művészi gumibélyegzők, mikrocellás bélyegzők, szárazbélyegzők (dombornyomók) elkészítését is.


Hogyan írjuk helyesen?

Avagy a bélyegzőkészítő, bélyegzőkészítés kifejezések helyesírásáról

Mint összetett szavaink általában, úgy a bélyegzőkészítő, bélyegzőkészítés kifejezések is zavarba ejthetik az embert, ha felmerül a kérdés, hogyan is írjuk azokat helyesen. Bár mindannyian arra törekszünk, hogy kifogástalan legyen a helyesírásunk, sokszor az egyszerűbbnek tűnő szóösszetételek is képesek elbizonytalanítani minket. Az említett bélyegzőkészítő, bélyegzőkészítés összetétel alapján tekintsük át a tárgyas viszonyban lévő összetett szavakra vonatkozó legfontosabb szabályokat!

Azokat az összetételeket, melyekben a két tag közti viszony jelöletlen, tehát ragtalan, minden esetben egybeírjuk. Így tehát a bélyegzőkészítés, bélyegzőkészítő kifejezések, melyek bár a bélyegzőt készít tárgyas szókapcsolatból alakultak ki, egybeírandók, hiszen a -t tárgyrag ezen összetételekben jelöletlen marad.

Abban az esetben, ha ez a tárgyas kapcsolat kifejezésre jut, azaz a tárgyrag megjelenik az előtagon (lásd a már említett bélyegzőt készítő, bélyegzőt készíteni alakok), a tagokat különírjuk egymástól.

Egyszerűbben úgy fogalmazhatunk, hogy ha az első tagon a -t tárgyrag megfigyelhető, akkor a különírás érvényesül, hiszen a két szó akár egy mondat is lehetne (Bélyegzőt (= tárgy) készít (= állítmány)); míg a rag eltűnésével a tagok közti távolság feloldódik, tehát már nem mondatról, hanem összetett szóról beszélünk, melyet egybeírunk (bélyegzőkészítő, bélyegző-készítés). Bonyolódik a helyzet, ha nem csupán két tagból áll az összetételünk (pl.: aláírásbélyegző-készítés, kirakósbélyegző-készítés, mikrocellásbélyegző-készítés stb.). Kettőnél több tag összekapcsolódásakor ugyanis egy újabb szabály lép érvénybe, mely szerint 6 szótag (egyszerűbben 6 magánhangzó) után a tagokat kötőjellel kell egymáshoz kapcsolnunk, egyéb esetben pedig marad az egybeírás. Ha például a bélyegző fajtáját is megemlítenénk összetételünkben, akkor kénytelenek leszünk számolni egy kicsit. Például a zsebbélyegző-készítés egy 7 szótagú összetétel, mely készítés utótagja nem csupán a zseb előtaghoz járul, hanem a bélyegző taghoz is, így a zsebbélyegző elem után tesszük ki a szükséges kötőjelet. Azonos a helyzet a szárazbélyegző-készítés, dátumbélyegző-készítés összetételeknél is, ahol szintén nem a száraz vagy a dátum készítése, hanem a zsebbélyegző, illetve a dátumbélyegző készítése a fontos. Az első két tag összetartozását tehát hangsúlyoznunk kell, ezért azokat nem választhatjuk szét, a köztük lévő kapcsolatot nem bonthatjuk meg kötőjellel, mely így a készítés utótag elé szorul. Még akkor is egybeírjuk az összekapcsolódó előtagokat, amikor egyéb-ként külön kellene írnunk őket. Például a sorszámozó bélyegző eredetileg különírandó az -ó, -ő képzős igenév megjelenése miatt, de amint ez egy többszörösen összetett szó részeként jelenik meg, egybeírandó (sorszámozóbélyegző-készítő, sorszámozóbélyegző-készítés), hiszen ez a két tag szorosabban egybetartozik, mint a sorszámozó készítése, vagy csupán a bélyegzőkészítés.

Szerencsénkre olyan szerkezetekkel, illetve toldalékokkal is találkozunk, melyek egyértelműen meghatározzák az adott szavak helyesírását, ezáltal a mi dolgunkat is megkönnyítik. Egy birtokos jelzős kapcsolat, melyben megjelenik a birtokos személyjel (-m, -d, -ja/-je stb.), általában megkívánja a tagok különírását, például: a bélyegzőkészítés módja, a bélyegzőkészítés technikája, a bélyegzőkészítés ideje stb.. Hasonló a helyzet az -ó, -ő képzős igenevek, valamint az -i képzős minőségjelzős szerkezetek esetében is, melyek legtöbbször szintén különírandók: bélyegzőkészítő gép, bélyegzőkészítő szakember, bélyegzőkészítési útmutató, bélyegzőkészítési fortélyok.

Ilyen az imént említett szerkezetekben és alakokban fordulnak elő leggyakrabban a tárgyas összetételek és szókapcsolatok, melyek helyesírása immár mindenkinek a kisujjában van. Ha mégsem, akkor még mindig nagy segítséget nyújthat számunkra a helyesírási szabályzat, esetleg bármelyik az interneten található helyesírási szótár!